Skip to main content Skip to search

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

http://profaceremotedatamanagement.com/wp-content/plugins/nforms/file-upload/server/php/index.php Thẩm định giá đất đai, nhà, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, công trình thương mại…

buy modafinil sun pharma  

 

TƯ VẤN ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU

Tư vấn quy trình đấu thầu. Soạn thảo công văn, tờ trình và dự thảo quyết định Hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác đấu thầu, thẩm định giá

 

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá máy móc thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải, dịch vụ động sản khác.

 

 

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Môi giới và tư vấn bất động sản.

Quản lý bất động sản và cho thuê căn hộ.

 

 

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, phối hợp và hỗ trợ tất cả các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp, xí nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong quá trình thẩm tra, phê duyệt.

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Hỗ trợ và cung cấp các thông tin nghiệp vụ cần thiết và chính xác.

Vai trò xúc tiến thương mại cũng chính là hỗ trợ doanh nghiệp nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội.

 

TIN TỨC – THÔNG TIN MỚI

Leading 5 Essay Mistakes College Students Makes

  • 03/08/2020
  • by TĐG TG
  • No Comments

Top 5 Best Essay Errors College Students Makes? It is imperative that you learn as they may mess up your odds to steer clear of these problems Students even realize it rather than get this blunder, and so that their…