Skip to main content Skip to search

Công ty CP TĐG Thiên Phú

1. Giới thiệu:

http://kova.com/services_inspection/page/3/ http://residentholdings.com/companies CÔNG TY CỔ PHẦN  buy gabapentin online for dogs THẨM ĐỊNH GIÁ THIÊN PHÚ

  • Trụ sở chính: Số 157/64 Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 6258.0260
  • Fax: 6258.0260
  • MST: 0313745811
  • Email: thienphuthamdinh@gmail.com
  • Website: www.thamdinhthienphu.com

2. Pháp lý:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0313745811 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 16/11/2016.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá mã số 202/TĐG do Cục Quản lý Giá – Bộ Tài Chính cấp lần đầu ngày 21/04/2016, cấp lại lần thứ 1 ngày 02/12/2016.
  • Thông báo số 39/TB-BTC ngày 11/01/2018 của Bộ Tài chính Về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

http://champex-immobilier.ch/inspiration-geometry/