Kalugumalai laconically UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ- UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Masatepe Theo quyết định, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp: Tại các phường thuộc các thị xã và TP Mỹ Tho là 100 m2; tại các khu dân cư, mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị, các thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc các thị xã và TP Mỹ Tho (trừ các thửa đất tại vị trí tại các phường thuộc thị xã và TP Mỹ Tho đã quy định ở trên) là 150 m2; tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện là 300 m2.

prodigally Ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại các thửa đất trên, các thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa (thửa đất nông nghiệp mới được hình thành và thửa đất nông nghiệp còn lại) phải có chiều ngang mặt tiền từ 4 m trở lên.

Riêng việc tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được thực hiện đối với tổ chức: việc tách thửa đất được căn cứ cụ thể vào dự án, phương án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Còn đối với hộ gia đình, cá nhân: UBND các huyện, thị xã, TP Mỹ Tho căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa đất, việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Riêng các trường hợp đặc biệt chưa được nêu trong quyết định này, nếu trong quá trình thực hiện các địa phương gặp vướng mắc thì báo cáo về Sở TN&MT để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Quyết định áp dụng việc tách thửa này có hiệu lực từ ngày 1-12-2018. Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng thực trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục giải quyết theo quy định. 

Theo Báo Pháp luật